Eramute ehitus

Eramajade ehitus “võtmed kätte” koos korraliku dokumentatsiooniga.

Eramajade ehitus Harjumaal kui ka mujal Eestis.

Kõik võimalikud maja ehituse etapid, alates kosnsultatsioonist ja projektist kuni piirdeaia ja haljastuseni. Kokkuleppel ka ehitus-ja kasutusluba.